EU H2020 Run4Life – nutriënten uit brongescheiden huishoudelijk afvalwater

 Recovery and utilisation of nutrients for low impact fertiliser

De wereldvoedselvoorziening is voor een groot deel afhankelijk van het gebruik van kunstmest. De huidige kunstmestproductie is echter niet duurzaam. Het EU-project Run4Life (2017-2021) demonstreerde de praktische toepassing van brongescheiden inzameling van afvalwater gekoppeld met decentrale nutriëntenterugwinning, voor een duurzamere productie van meststoffen.

Door middel van brongescheiden inzameling van toiletafvalwater, overig huishoudelijk afvalwater en etensresten, kan elk van deze afvalstromen optimaal verwerkt worden voor het efficiënt terugwinnen van nutriënten. Het Run4Life project had verschillende doelen: het demonstreren van de mogelijkheden op praktijkschaal, het stimuleren van de de beleid- en marktcondities rondom dit onderwerp en het werken aan de algehele acceptatie van de gedemonstreerde technologieën. Bewezen en innovatieve technologieën zijn toegepast en verder ontwikkeld en in verschillende combinaties toegepast op vier praktijkschaal-demonstratielocaties in Sneek, Gent (foto), Helsingborg en Vigo.

Opdrachtgever

Status

Team

EU Horizon 2020 / klink hier voor de EU projectinformatie.

Afgerond

Iemke Bisschops (contactpersoon)
Sanna Melita
Darja Kragic-Kok
Jan Weijma
Grietje Zeeman
Tiemen Nanninga
Kasia Kujawa-Roeleveld

Partners

Aqualia (coördinatie), DeSah, SLU, Leitat, NSVA, USC, WE&B, Wageningen University, ZFV, Ecomotive-Jets, ISLE, CEIP, For Farmers, ASB Greenworld.

Activiteiten:

LeAF was een van de partners in dit project, en had de leiding over het werkpakket rond communicatie en disseminatie van de projectactiviteiten en -resultaten. Daarnaast waren we betrokken bij de werkpakketten over innovaties voor efficiënte nutriëntenterugwinning en demonstratie van de systemen in de vier steden, en ondersteunden we de activiteiten in Nederland binnen het werkpakket over sociale acceptatie van de systemen en het nieuwe sanitatieconcept. Het consortium bestond uit vooraanstaande universiteiten, kenniscentra, adviesbureaus, technologieleveranciers en (kunst)mestbedrijven uit Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, België, Duitsland, Noorwegen en Nederland.

Toegepaste technologieën zijn onder meer de binnen het project ontwikkelde vacuümtoiletten met extra zuinige dubbele spoeling, themofiele vergisting van zeer geconcentreerd toiletafvalwater, anaerobe membraanbioreactoren, struvietprecipitatie, en stikstofterugwinning. Praktische toepasbaarheid en sociale- en marktacceptatie waren belangrijke aspecten. De projectwebsite, gebouwd en onderhouden door LeAF, geeft een overzicht van de verschillende demonstratielocaties, activiteiten en resultaten van het project. Naast openbare projectrapporten, wetenschappelijke publicaties en artikelen in vakbladen zijn er ook factsheets te downloaden, o.a. met informatie over de demonstratielocaties, de daar toegepaste technologieën en de teruggewonnen meststoffen.

Neem contact op met LeAF

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord over onze diensten en ervaringen.

Naar onze contactpagina