Kringloopsluiting van Nutriënten uit Afvalwater en Proceswater (KNAP)

PPS project met 46 partners gericht op het integraal sluiten van nutriëntenkringlopen vanuit communale en industriële afvalwatersystemen

Activiteiten:

De nutriëntenkringloop is in Nederland nog verre van gesloten, waarbij de grootste lekkages in het systeem de communale en industriële afvalwaterketens betreffen. In de praktijk worden er nog nauwelijks nutriënten uit afvalwater teruggewonnen en hergebruikt. De ontwikkeling van systemen waarmee nutriënten worden teruggebracht in de (voedsel)kringloop ervaren diverse barrières op het snijvlak van technologie, kennis, regelgeving, samenwerking en economie.

Om deze reden is LeAF, in samenwerking met WENR, KWR en 46 andere partners, in 2023 van start gegaan met het KNAP PPS project. KNAP richt zich op het integraal sluiten van nutriëntenkringlopen vanuit de communale en industriële afvalwatersystemen, waarmee zowel in de ontwikkeling van concepten als in de praktijk nutriëntenkringlopen worden gesloten. Het doel is om terugwinning en hergebruik van nutriënten uit afvalwater richting landbouw (of daarbuiten) naar een hoger niveau te tillen, door middel van vier samenhangende werkpakketten:

  • WP1: de ontwikkeling van een beoordelingskader voor gerecyclede meststoffen uit communaal en industrieel afvalwater;
  • WP2: realisatie van cases rondom communaal afvalwater waarin de verwaarding van nutriëntrijke producten gecombineerd wordt met de ontwikkeling van het beoordelingskader;
  • WP3: realisatie van cases rondom industrieel afvalwater waarin de verwaarding van nutriëntrijke producten afkomstig van de agri-food industrie en MKB bedrijven gecombineerd wordt met de ontwikkeling van het beoordelingskader;
  • WP4: projectmanagement, stakeholderoverleg en disseminatie rondom het kwaliteitssysteem en de cases, waarbij relevante bedrijven, overheden (nationaal, provinciaal, gemeentelijk, waterschappen) en andere partijen worden betrokken bij de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem en realisatie van de cases.

In het KNAP project komen verschillende partijen (waterschappen, overheden, agrariërs, techneuten en onderzoekers) samen om het terugwinning en hergebruik van nutriënten uit afvalwater naar een hoger niveau te tillen zodat zowel waterschappen, meststoffenproducenten- en handelaren, de landbouw, agri-foodindustrie en andere relevante partijen in staat zijn om daadwerkelijk nutriëntenkringlopen samen te sluiten.

Meer weten over het KNAP project? Neem contact op!

Neem contact op met LeAF

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord over onze diensten en ervaringen.

Naar onze contactpagina