Bemonstering, analyse en rapportage pilots WaterLab Flevoland

Bemonstering, analyse en rapportage pilots WaterLab Flevoland

WaterLab Flevoland faciliteert meerdere afvalwaterpilots. Deze pilots bieden leveranciers de kans om hun technologie onder praktijkomstandigheden te demonstreren, te monitoren, te testen en te verbeteren. Zo kunnen ze hun innovaties klaarmaken voor de laatste stap richting uitrol in Flevoland. LeAF verzorgt in 2022 de monitoring van deze pilots, en werkt nauw samen met de leveranciers om hun technologie te verbeteren.

Invloed van fermentatie op medicijnresten in urine

Invloed van fermentatie op medicijnresten in urine

Anthroponix heeft een concept ontwikkeld waarbij urine wordt gefermenteerd om het vervolgens toe te kunnen passen als meststof. Door deze fermentatie wordt vervluchtiging van stikstof voorkomen en blijft deze beschikbaar voor planten. LeAF heeft in verkennende laboratoriumtesten onderzocht of de fermentatie ook een positieve invloed heeft op de afbraak van medicijnresten in urine.

Effect van vergisting van PACAS-slib op de concentratie microverontreinigingen in digestaat

Effect van vergisting van PACAS-slib op de concentratie microverontreinigingen in digestaat

PACAS-technologie gaat worden toegepast op Nederlandse rwzi’s voor de verwijdering van microverontreinigingen. Met deze technologie wordt poederkool gedoseerd aan het aktief slibsysteem. Het poederkool beladen met microverontreinigingen komt met het spuislib in de slibvergisting terecht. LeAF heeft met behulp van labtesten onderzocht of de vergisting van PACAS-slib effect heeft op de concentratie microverontreinigingen in het digestaat.

Duurzame poederkolen, zijn ze effectief?

Duurzame poederkolen, zijn ze effectief?

De toepassing van actieve kool is een bewezen en effectieve technologie voor de verwijdering van microverontreinigingen. Echter hebben de meest gangbare poeder actieve kolen een fossiele oorsprong en daarmee een hoge CO2 footprint. Er komen steeds meer duurzamer geproduceerde poederkolen op de markt. LeAF heeft in haar laboratorium deze duurzame poederkolen getest met veelbelovende resultaten.